”Toiska haluaa tarjota nuorelle kokemuksen kodista, ei laitoksesta.

Nuorta ei eristetä omasta perheestään, vaan perhe otetaan mukaan.”

– Äiti, jonka tytär asui Toiskassa.

Sijaishuolto

Olemme seitsemänpaikkainen, laitosluvilla toimiva perheyhteisö maaseudun rauhassa ja tarjoamme perhekeskeistä sekä yhteisöllistä sijaishuoltoa kouluikäisille lapsille.  Työskentelymme kulmakiviä ovat lapsen sekä hänen taustansa ja perheensä arvostava kohtaaminenturvallisen suhteen luominen, kiintymysperusteinen sekä voimavarakeskeinen työote. 

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että lapsi voi kokea olonsa meillä turvalliseksi ja että hän voi luottaa pysyvyyteen moniammatillisen tiimimme aikuisten kanssa.  Näistä lähtökohdista rakennamme lapsen kanssa vuorovaikutussuhteen, joka luo pohjan kasvatustyöllemme.

 

Jälkihuolto

Sijaishuollon päättyessä tarjoamme nuorelle ja nuoren perheelle tukea itsenäistymiseen ja omasta elämästä huolehtimiseen. Toiskassa on yhteensä neljä jälkihuollon paikkaa. Näin nuori voi aloittaa itsenäisen elämänsä tutussa ympäristössä tuttujen aikuisten ympäröimänä. Palvelun tavoitteena on auttaa nuorta yksilöllisen jälkihuoltosuunnitelman mukaisesti huolehtimaan omaa elämää koskevista arkisista asioista ja antamaan nuorelle valmiudet itsenäiseen elämään.

Positiivista ja systeemistä lastensuojelua

Toiskassa on noudatettu systeemisen lastensuojelun periaatteita jo 30 vuoden ajan. Systeeminen lastensuojelu pyrkii kehittämään lastensuojelutyötä vuorovaikutteisemmaksi ja kohtaavammaksi. Se on tiimityötä kaikkien osapuolten kesken, ja sen tärkeimpänä lähtökohtana on luottamus. Ratkaisuja etsitään yhteistyössä lapsen ja tämän perheen sekä läheisten kanssa siten, että jokainen tulee kuulluksi.

 

Kasvatustyössä olemme hyvin voimavara- ja ratkaisukeskeisiä. Toiskan toiminnan ytimessä onkin toisen todellisuuden kunnioittaminen ja tämän arvostava kohtaaminen. Lasta ei nähdä ongelmavyyntinä, vaan oman elämänsä täysivaltaisena asiantuntijana. Häntä autetaan löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksenkohteensa. Häntä myös kannustetaan kohtaamaan haastavalta tuntuvia asioita, joita kohti kuljetaan yhdessä.  On tärkeä huomata, että lapsella on oman elämänsä elämiseen tarvittavia voimavaroja, vahvuuksia ja taitoja. Näiden hahmottamisessa me häntä autamme.

Hevosten ja eläinten arvokas kohtaaminen ja hoitaminen mahdollistavat pääsyn tunneskaalan eri osa-alueille, jolloin lapsen vuorovaikutustaidot, tunnetaidot ja kehotietoisuus kehittyvät. He myös oppivat kunnioittamaan eläimiä ja luontoa sekä elämään vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Nämä taidot ja arvot kulkevat mukana aina aikuisikään saakka.

Ota yhteyttä

Kalle Reinikka

[email protected]

040 735 7613